De rol van architectuur in de architectuur

Duurzame architectuur

In de Verenigde Staten van Amerika wordt het beroep gereglementeerd en geregeld door de staat. Het Institute of Architects (IA) biedt de cursussen van Master of Architecture aan erkende hogescholen aan. Deze hogescholen worden gesteund door de National Council of Architectural Arts en de Associated ResidentialArchitects of America (ARAA). De cursus bespaart de studenten de kosten van de opleiding. Architecten kunnen inter Marina zijn. Het zijn juristen die gebouwen kunnen ontwerpen op de landschappelijke ontwerpen. De duur van de opleiding en de studie voor hen is drie jaar, aangezien zij bijna een jaar in de hogeschool doorbrengen en naar de universiteit vertrekken. De aanwerving geschiedt op voltijdse basis. De kwalificatie voor het beroep van architect wordt bewezen door geaccrediteerde bachelordiploma’s of de jaren dat een student door de universiteit is gecertificeerd. Een post-Norton architect is iemand die voor hem lid was van de theetrische hogeschool. Zijn universiteit verwierf grote faam en heeft grote invloed op de bouwkunde. Daardoor volgt een aanzienlijk aantal studenten met hem dezelfde studierichting. Maar zij die verder studeren op het gebied van de architectuur is een vrij nieuw verschijnsel. Tegenwoordig fungeert 101 college weer als school en de architectuurstudenten willen zich op dit gebied het best bekwamen. Zij willen hard werken in dit beroep om als een van de beste vakmensen uit de bus te komen.

De architect die een gebouw of een constructie ontwerpt, weet wat de meest gebruikte bouwmethoden kunnen zijn. Hij bestudeert en beheerst ook andere bouwmethoden. Hij zet zijn kennis eerst in bij het ontwerpen en berekenen van de bouwmethode, zodat hij vertrouwd raakt met de verschillende vormen van bouwen. Het resultaat is dat de praktijk vanaf dat punt nog beter wordt. Andere vakmensen in de industrie komen meestal op de tweede plaats. Zodra zij in aanmerking komen voor de professionele industrie kunnen zij suggereren welk ontwerp te gebruiken voor het specifieke type en de grootte van het werkelijke project. Het is altijd beter om te weten dat wat voor soort architect moet worden ingehuurd voordat. En het moet ook gezegd worden dat er heel wat eisen zijn waaraan de architect tijdens zijn dagelijkse bezigheden moet voldoen. De vakman zal alle details van het schema dat tekent of vorm geeft in zich moeten opnemen. Daarna zal hij alle vereiste documentatie in de vorm van tekeningen moeten voorleggen aan de nodige professionele zodenleveranciers, de ingenieur die betrokken is bij het structurele systeem. Op deze manier zal hij in staat zijn om op zijn best te werken en zijn projecten op tijd af te ronden. Hij zal veel tijd moeten besteden aan het ontwerp en de uitvoering van het project. Pas dan kan hij met de architect aan de slag.

De architect moet zich ook bezighouden met het architectenbureau, waar hij later de architecten die in het bureau werken kan betrekken. Hij kan ook de betaling van honoraria aan zijn team, zijn werknemers en zijn onderaannemers regelen. Het is noodzakelijk te weten wat men van een architect mag verwachten, want hij moet alle wettelijke voorschriften kennen. Hoe beoordeelt men of de geschiktheid van de persoon door de persoon zelf wordt vastgesteld? Of het abstracte idee van een persoonlijk ontwerp dat geschikt is voor uw wensen, in staat is om het concrete ontwerp dat de klant nodig heeft te plannen en te maken? Architecten maken niet alleen architectonische ontwerpen. Zij zijn de bouwers van creatieve ontwerpen. De architecten zijn degenen die met de opdrachtgevers moeten samenwerken om eventuele verdere eisen te ondersteunen. Een goede architect bepaalt of de gevraagde veranderingen door hemzelf moeten worden uitgevoerd of niet. Hij moet het genoegen van de opdrachtgevers nastreven en er ook voor zorgen dat zij tevreden zijn over de bekrompenheid van het ontwerp van hun projecten. Daarom moet het principe van prestatie en resultaatbetekenis serieus in overweging worden genomen voor het betere ontwerp en de vormgeving van een gebouw.

Lees meer

CLT bouw

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.