Klimaatverandering

Bodemonderzoek Noord Brabant

 

Een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem omvat een onderzoek van de pH-waarde van de bodem, het calcium- en fosforgehalte en andere soorten bodemeigenschappen.

Speciale resultaten

Om te bepalen met wat voor soort wetenschappelijk belang onderzoekers die op zoek zijn naar causale oorzaken van klimaatverandering rekening moeten houden, moeten in het onderzoek de resultaten worden vermeld van specifieke studies die worden beschouwd als bewijzen voor een oorzakelijk verband van een bepaald type. Dit lijken de resultaten te zijn van studies waarin de klimaatverandering na de industriële revolutie wordt onderzocht. Bodemverontreiniging, temperatuurextremen en andere milieustudies met klimaatverandering als oorzaak

Er moet een milieu-onderzoek worden uitgevoerd om de milieurisico’s voor de gezondheid van de klimaatverandering vast te stellen, en de milieuwetenschappers te identificeren die gespecialiseerd zijn in milieustudies. Deze studies kunnen in de latere stadia van het onderzoek helpen door de oorzaak van een bepaalde oorzaak aan te wijzen. Een milieuonderzoek telt ook de tijdstippen waarop een bepaalde omstandigheid zich voordoet. Dit helpt onderzoekers bij het beoordelen van de mogelijke gevolgen van een klimaatverandering voor verschillende planten- en diersoorten. Dit is ook gebaseerd op wat er is vrijgekomen dat van invloed is op het milieu. Een milieukundig bodemonderzoek moet ook informatie bevatten over lokale milieuproblemen (zoals overstromingsschade aan een rivier, antibioticaschade aan het plaatselijke zaadbestand, waterverontreiniging, verzurende gassen, enz.) Een studie van de effecten van klimaatverandering bouwt voort op de studie van een milieuenquête.

Speciale resultaten en speciale soorten resultaten

Het is van belang dat de resultaten van specifieke studies naar klimaatverandering worden gespecificeerd en dat wordt aangegeven welke milieuwetenschappers zich hebben gespecialiseerd in de desbetreffende onderzoeksgebieden.

Een studie van de effecten van klimaatverandering zou kunnen voortvloeien uit een onderzoek naar de gevolgen van een veranderend klimaat voor milieu-gerelateerde gezondheidskwesties, zoals schade door overstromingen aan de plaatselijke watervoorziening, of plaatselijke besmetting van de plaatselijke zaadvoorraad met antibiotica. Een klimaatonderzoek moet informatie bevatten over de schade die overstromingen toebrengen aan de plaatselijke watervoorziening.

Een milieuonderzoek waarin wordt beschreven hoe de milieueffecten van de klimaatverandering in de periode 2007-2008 op de kwaliteit van de bodem of op het plaatselijke ecosysteem in het studiegebied bijvoorbeeld anders kunnen zijn geweest dan in de voorgaande jaren.

Deze studie legt een verband tussen klimaatstudies op andere onderzoeksgebieden die onze kennis over de relatie tussen klimaatverandering en de top van de omgeving verdiepen. In een topografische studie zouden bijvoorbeeld de gebiedsstructuren in relatie tot klimaatveranderingen kunnen worden onderzocht.

Een milieukundig bodemonderzoek kan het resultaat zijn van een langdurig milieukundig bodemonderzoek.

Een onderzoek naar de milieuhygiëne van de bodem zou een studie kunnen zijn naar de bevolkingsgroepen die door de bodemverontreinigingen van de bodem worden getroffen. Wetenschappers zouden aan deze studies moeten deelnemen en er vaak aan moeten deelnemen om ons begrip van de klimaatverandering en de gevolgen ervan te verdiepen.

LEES MEER : 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.